Gemeinderatsanfrage an den Stadtrat 25. September 2013 (PDF 533 KB)
Antwort des Stadtrates 16. September 2013 (PDF 2 MB)
Brief an den Stadtrat 27. August 2013 (PDF 81 KB)